Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία «ΗΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ» (εφεξής η «Εταιρία», «εμείς» ή «εμάς»), η οποία εδρεύει στο Νέο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Τερτσέτη 73, δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Παρέχοντας σε εμάς τις προσωπικές σας πληροφορίες ή χρησιμοποιώντας τις Ιστοσελίδες, αποδέχεσθε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης των τεχνολογιών παρακολούθησης κατά την περιήγηση στις Ιστοσελίδες ή/και τη χρήση της εφαρμογής μας.

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία «ΗΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΙΚΕ» με καταστατική έδρα στο Νέο Ψυχικό Αττικής, επί της οδού Τερτσέτη αρ. 73, Τ.Κ. 154 51, Ελλάδα.

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την Εταιρία η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθονται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την Εταιρία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, www.atable.gr, έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε φόρμα παραγγελίας και επικοινωνίας, παρέχοντας την διεύθυνση εξυπηρέτησης, το email, το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο σας. Ομοίως, κατά την τηλεφωνική παραγγελία προϊόντων παρέχετε την διεύθυνση εξυπηρέτησης, το τηλέφωνο και το ονοματεπώνυμο σας. Παρέχοντας σε εμάς τις προσωπικές σας πληροφορίες ή χρησιμοποιώντας την ιστοδελίδα μας, αποδέχεσθε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου καθώς και την Πολιτική για τα Cookies.

Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς από άλλες εταιρείες ή οργανισμούς. Επίσης, ενδέχεται να λαμβάνουμε προσωπικά δεδομένα από τρίτα μέρη π.χ. συνεργαζόμενες πλατφόρμες  – aggregators, (ενδεικτικά e-food, box, wolt), με σκοπό την εκτέλεση της παραγγελίας που δόθηκε μέσω της αντίστοιχης πλατφόρμας. Ενδέχεται επίσης να συλλέγουμε πληροφορίες που είναι δημοσίως προσβάσιμες. Επί παραδείγματι, ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για εσάς όταν αλληλεπιδράτε μ’ εμάς από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων, με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται μόνο για την διαδικασία διανομής, επικοινωνίας, ή επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία μας εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης ή αποκάλυψής τους.

Τήρηση προσωπικών δεδομένων

Τηρούμε τις πληροφορίες σας για όσον χρόνο απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική Απορρήτου (εκτός αν εκ του νόμου απαιτείται η τήρηση για μεγαλύτερη περίοδο).

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των χρονικών διαστημάτων διατήρησης περιλαμβάνουν: (i) το χρονικό διάστημα που διαθέτουμε εν εξελίξει σχέση με εσάς και σας παρέχουμε την υπηρεσία ή/και το προϊόν, (ii) την ύπαρξη νομικής υποχρέωσης στην οποία υποκείμεθα και (ii) το εάν η διατήρηση είναι συνιστώμενη βάσει της νομικής μας θέσης (π.χ. σχετικά με ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις, δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές διερευνήσεις).

Αλλαγές στο κείμενο προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το κείμενο αυτό. Στην περίπτωση αυτή θα ανανεώνεται και η ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης που βρίσκεται στο τέλος του κειμένου αυτού.

Πολιτική χρήσης Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία των επισκεπτών της, χωρίς να αποθηκεύει αναγνωρίσιμες πληροφορίες για αυτούς. Η χρήση των cookies (Google Analytics cookies), μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε και να μετράμε τον αριθμό των επισκεπτών και να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα των επιμέρους σελίδων της ιστοσελίδας για τη βελτίωση του περιεχομένου και την προσαρμογή της ιστοσελίδας στις «συνήθειες» των επισκεπτών στην πλοήγησή τους. Έτσι επιχειρείται μια συνολική βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας, εξασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες μπορούν να πλοηγηθούν καλύτερα σε αυτή, μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν εύκολα αυτό που χρειάζονται και μπορούν να ρυθμίσουν τις προτιμήσεις τους για την ιστοσελίδα, όπου δίνεται τέτοια δυνατότητα.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών μιας ιστοσελίδας και είναι μια τυποποιημένη μέθοδος καταγραφής των προτιμήσεων των επισκεπτών. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα cookies στο https://www.allaboutcookies.org. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη χρήση cookies, μπορεί να αποκλείσει τη δημιουργία τους από τον Browser του.

Τρόπος επικοινωνίας

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση Γ. Τερτσέτη 73, Νέο Ψυχικό Τ.Κ. 15451 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@atable.gr.